Onderzoek

Onderzoeksgebieden

“Economie en opleiding”, zo kan het onderzoeksprogramma van de leerstoel voor economie en didactiek aan de universiteit Duisburg-Essen kort beschreven worden. Wij onderzoeken vakdidactische vraagstellingen van algemeen economieonderwijs en commercieel beroepsopleiding.

De betekenis van economieonderwijs in het algemeen onderwijs wordt steeds belangrijker.

Wij zijn blij over deze ontwikkeling en begeleiden daarom wetenschappelijk de vakdidactische curriculumontwikkeling voor de schoolpraktijk en de empirische onderzoeken van het leren en onderwijzen. Ons doel is het, de kwaliteit van het algemeen economieonderwijs te vergroten. Evenzo hebben wij een interesse in het commercieel beroepsopleiding. Tegelijk hebben wij een interesse in de kwaliteit van het onderwijs en beroepsontwikkelingsgangen.

“Lehr-Lern-Arrangements” is methodisch-didactisch materiaal voor het onderwijzen van complexe doelen en inhouden voor de bevordering van competenties in de economische opleiding en beroepsvorming van handelaars. Deze zijn nieuw en worden verder ontwikkelt evenals geëvalueert. Wij nemen deel aan de ontwikkeling van het proces van de diagnostiek en beoordeling van competenties en engageren ons in de wetenschappelijke professionalisering van leraren evenals bij de organisatieontwikkeling.

Onze onderzoeksgebieden zijn:

  • Opbouw van menselijk kapitaal
  • Economische, morele en politieke vorming
  • Economie- en bedrijfsethiek in theorie en praktijk
  • Nationale standaards en competenties van de economische vorming
  • Complexe “Lehr-Lern-Arrangements” (methodisch-didactisch materiaal voor het onderwijzen van complexe doelen en inhoud).
  • Onderwijs voor een duurzame ontwikkeling
  • Samenwerking tussen school en economie
  • Gekozen aspecten en economie en onderwijs